Indlæg

Alt for ofte lader vi os begrænse af os selv og af andre. Vi er vores egne værste fjender når det handler om, at forhindre udvikling. Når andre gør det er det som regel ikke for at være ond, men fordi der bliver rokket ved deres eget verdensbillede, og dermed bliver der sat gang i frygten hos dem. De bliver bange for at ting skal ændre sig, at ændringerne kommer til at have indflydelse på dem også. Som mennesker er vi programmeret til, at frygte det nye det ukendte. Helt tilbage til menneskes oprindelse har frygten været en tro følgesvend, da har forhindret os i at løbe lige i munden på en sabeltiger. Og vores hjerne bliver ved med at beskytte os, hvilket også er godt. Dog betyder dette samarbejde også, at vi er rigtig gode til at tvivle på os selv og holde os selv tilbage. Vores børn bliver også mødt med denne indstilling både hjemme, ude blandt andre og i skolen. Jeg mere ikke man skal sætte en stopper for et barns drøm om noget evt. stort. Mange børn blive fortalt at de ikke kan tage en bestemt uddannelse pga. deres faglige niveau, hvad med i stedet for at bakke dem op og støtte dem. Samt fortælle dem at det betyder de bør arbejde med det og det her for at nå målet. Hvem skal bestemme vores mål her i livet? det er da kun en selv der skal bestemme det og så må man arbejde for det. Jeg har oplevet forældre der ubevidst via. måden at tale på piller deres barns selvværd og troen på sig selv ned. Vi skal være meget opmærksomme på hvordan vi formulere os og i særdeleshed til børn der er meget sårbare i deres forestilling om dem selv.

Jeg mener virkelig at the sky`s ar the limit. Det hele handler om den måde vi tænker på og hvilken plads vi giver individet til, at arbejde med sig selv og dets personlige mål. Men der ligger også nogle forventninger i det. Forventninger om at det er okay at fejle, da det er når vi fejler vi lære mest. I vores kultur har vi lige nu en ikke fejl kultur… den oplæres børnene i i skolen. Det handler om at give de rigtige svar få de rigtige karakterer. Men når vi ikke oplæres i at det er okay at fejle for at lære, hvordan skal vi så være innovative og virkelig skabe noget nyt, hvis vi ikke tør tage chancer og bruge pytknappen når vi fejler?
Der tales om at kreativiteten slukkes hos nogle børn, hvorfor? kan vi voksne ikke rumme det eller hvad er det der gør at kreativiteten dør ud hos nogle børn. Kreative tanker, dagdrømmerier udvikler vores hjerner og gør os i stand til at nå himlen langt ind i fremtiden.

Læs mere

Design dit familieliv, hvad er nu det for noget tænker du måske. Men det er faktisk en rigtig god ide til, at få en styring over ens eget liv og familielivets harmoni. Vi designer allerede en masse i vores liv måske uden at tænke over det. Vi planlægger vores karriere, vi designer vores hjemlige billede udadtil, vores hjem der skal fortælle en særlig historie om os selv og om os som familie. Men vi lader i alt for stor grad pludselige opstået vaner og mønster eller præindlærte styre hvordan vores liv sammen i familien er og bliver. Det kan vi sagtens tage styringen over, hvem vil ikke gerne have et lykkeligt og rigt familieliv? Hvor alle trives og livet leves i den bedste harmoni. Det kan ikke lade sig gøre tænker du, jo det kan og jeg kan lære dig hvordan. Jeg ved præcis hvordan fordi jeg selv har arbejdet mig frem til det, og ved hvordan hjernes små finurligheder styrere os samt hvordan vi får ændret på de vaner og mønster der skaber uro og negativitet i vores hverdag. Det lyder som noget hokuspokus spirituelt noget tænker du måske, men ved du hvad det er det slet ikke. Hjerne er nok den del af kroppen vi i bund og grund ved mindst om, og så ved vi alligevel en hel del om, hvordan den ager på automatik og præ indøvet handlingsmønster også kaldet paradigmer, som styre os og gør livet nogen gange mere besværligt end det burde være. Hvem har ikke tænkt på hvorfor det kan være så svært at tabe sig? at få træning ind i hverdagen, hvis man ikke har været vant til det? eller hvorfor man reagere på bestemte måder der giver de samme resultater igen og igen? Hjernen er designet til, at beskytte os og den har ikke udviklet sig i sammen hast som vores samfund har. Derfor er der også områder i vores hjerner der reagerer, som om vi stadigvæk bor i huler og skal være bange for farlige dyr der vil os det ondt. Eller søger for at få dækket sukker behovet, så kroppen har noget at tage på i de perioder, hvor føden er mangelfuld. Derfor kan trangen til sukker kan være så utrolig stor, at man føler man ikke kan beherske og styre det. Det kan føles som om man intet valg har og der rammer vi noget. Fordi mange af vore beslutninger vi træffer hver dag er faktisk ikke bevidste beslutninger men præ indlært. Og netop derfor kan det være rigtig svært, at ændre på noget samt fastholde ændringer i situationer eller perioder hvor man er presset. Det kan dog godt lade sig gøre, det kræver bare bevidsthed og nogen gange snuhed overfor ens hjerne. Men vi kan godt ændre på vores hjernes måde at tænke på og reagerer på. Det er nemmere for os voksne, at træffe beslutning om at ændre på noget. Det er langt svære for børnene, da deres hjerne ikke er færdigudviklet endnu så de er i stand til det selv. Et menneskes hjerne er først færdigudviklet midt i tyverne og mindre børn er derfor total afhængig af os deres primære voksne forældre og andre vigtige voksne omkring dem. Kunne du tænke dig at høre mere om dette? så følg med her på hjemmesiden og Facebook siden MajbrittGilbert.

 

Velkommen til Familiedesign. Du vil opleve at du tilegner dig en masse relevant viden der skal gøre dig mere bevidst om dit forældreskab og familieliv.