Indlæg

Forleden dag var en af nyhederne i DR’ s nyheder, at kommunerne fejlede i over halvdelen af sagerne vedr. anbragte børn. Samt at der var 40% ud af 50 sager, hvor kommunerne ikke overholdt lovgivningen. For mig at se er dette ikke en nyhed, men et fænomen der desværre har fundet sted i rigtigt mange år.
Omkring år 2000 og år derefter fortog bla. SFI (Statens forskningsinstitut) en lang rækker undersøgelser på dette område. Jeg selv lavede også forskning på det sociologiske felt i forbindelse med Danmarks pædagogiske universitet. Her var det meget tydeligt, at netop dette område er det man i fagsprog kalder et grå felt. Man ved en masse om faggruppernes bevæggrunde for handling og udefra hvad de træffer deres beslutninger… (som oftest er udefra egne normer og værdier)…, man ved der mangler videreuddannelse til sagsrådgiverne vedr. børn… Deres egen fagforening har i starten af 2000 gjort opmærksom på, at de faglige kompetencer på området ikke var tilstrækkelige men kræver specialuddannelse. Man ved hvordan børnene har det oplever det. Og hvordan det har påvirket dem bagefter senere i livet. Man ved en masse om hvorfor det ikke fungere optimalt. Og alligevel høre vi om den ene sag efter den anden om, hvor inkompetent kommunernes arbejde er.
I de ovennævnte undersøgelser viste det sig tydeligt, at der var så mange tilfælde, hvor kommunerne IKKE overholdte lovgivningen (i loven står der bla. Bare for at tage en enkelt ting op, at ved anbringelse i plejefamilie eller bosted skal børnene tages med på råd. De skal høres og sikres at de matcher med plejetilbuddet. Man kan ikke sætte børn ind i et miljø der er mile væk fra deres eget Risikoen for at barnet… Og dette er hvad børn har fortalt, hvad der var deres oplevelse. Får en oplevelse af at de er helte forkerte … Deres værdier og normer er frygtelige forkerte denne risiko er alt for stor)
Jeg under mig over, at vi i dag skriver 2014 og stadigvæk er det ikke anderledes selvom vi har al den viden der ligger tilgængelige for alle.
Jeg under mig over, at man lader dette fortsætte i så mange år? Og at det FØRST nu finder mediernes interesse.