tag andre briller på og se verden på ny

“Livet er ikke et problem der skal løses, men en virkelighed der skal opleves” – Søren Kierkegaard

“Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced” – Søren Kierkegaard

” Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards” – Søren Kierkegaard

” Livet forstås baglæns, men må leves forlæns” – Søren Kierkegaard

Man kan finde megen inspiration i filosofien. Her gøres der store tanker om livet og de menneskelige aspekter i det civile samfund. Jeg er af den opfattelse at vi skaber vores liv selv. Hvis vi ikke tager aktiv deltagelse og ansvar for vores livsretning. Bliver det gjort af andre og du bliver selv en stille aktør uden den store indflydelse der rette dit liv efter andre. Man kan fejlagtig tro eller bilde sig selv ind man styre det selv. Men har du nogensinde gjort dig de overvejelser? eller er livet blevet mere tilfældigt? Jeg har været der men ikke mere jeg nægter at lade mit liv blive dikteret andet sted fra end fra mig selv.

Sociologien hjælper os til at forstå hvordan vores civilisation fungere. Hvordan den udvikler sig og hvorhen. Hvorfor er der nogle byrum der tiltrække en bestemt gruppe af samfundet. Hvorfor andre byrum  tiltrækker ikke nogen som helst. Hvorfor vi lever som vi gør og hvilke familietyper vi udvikler. Mennesker fascinerer mig mennesker der lever og finder på. Men også dem der er meget anderledes fra mig. De får mig til at stille spørgsmål og stimulere min undring.

Endnu et lille Slideshow

” Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert ! ” – Pippi

” Always be yourself Unless you can be a Unicorn Then always be a unicorn ” –  Pippi