De fleste mennesker
haster så stærkt efter nydelsen, at de haster den forbi – Søren Kierkegaard