Først sent har man modet til det,
som man egentlig godt ved. – Friedrich Nietzsche