Velkommen til Familiedesign. Du vil opleve at du tilegner dig en masse relevant viden der skal gøre dig mere bevidst om dit forældreskab og familieliv. Det er muligt at designe sit familieliv du kan ændre på de vaner og mønstre imellem jer eller som er opstået hos dit barn. Og som ikke tilføre jeres familieliv noget særligt positivt. Se videoerne og læs på de forskellige sider og så håber jeg det står mere klar for dig hvad familiedesign er og kan gøre for dig og din familie.

De bedste hilsner

Majbritt Gilbert Ciao!