Kan du læse dit barn? Hvis du kan sige ja – er det godt. Desværre er der rigtig mange fornuftige og veluddannede forældre der ikke kan. Jeg møder dem meget ofte, hvor de tror deres barn er ked af det, da det lyder som gråd. Men sandheden er, at mange børn bruger denne lyd form når de er vrede, føler sig frustreret eller bare vil noget helt andet end hvad forældrene havde tænkt sig. Mange forældre begynder at trøste barn som var det ked af det. Det er der som sådan ikke noget galt med. Men man skaber en situation, hvor barnet bliver rigtig frustreret fordi barnet ikke bliver set. Barnet har brug for, at blive guidet af de voksne og få den rette støtte. Man lader jo heller ikke barnet bestemme om det skal have skiftet sin ble. Vi voksne ved, at en ren ble er bedst for barnet. Det samme gælder i så mange andre sammenhænge hvor mange lader barnet bestemme. Det skaber kun uro og senere hen rigtigt mange problemer.

Et lille barn kan altså ikke bestemme noget selv. Det har brug for, at mor og far ved hvordan det skal være. Så læs dit barn rigtigt og påtag dig lederskabet. Hvis du gør dette – får du et harmonisk barn og ikke de store problemer omkring adfærden.

For mange børnefamilier er hverdagen præget af dagligdagens travlhed. Kabalen om arbejdet, fritid og børn skal gå op, men det kan være svært. Desværre kan det have en negativ effekt på barnet, hvis hverdagen bliver for travl og stresset. Selv aktiviteter som man ellers forbinder med glæde, som gymnastik, babybongo, div. forældregrupper kan have en stressende virkning på det lille barn.
Efterhånden ser vi flere og flere forældre der har svært ved at læse deres børn. Et stresset og overstimuleret barn kan ikke finde ro til søvn og derved bliver barnets udvikling og restituering påvirket på en negativ måde. Slip kapløbet om det ” såkaldt” perfekte og fuldt ud planlagte børneliv. Og nyd i stedet nuet… Det er fuldstændigt ligegyldigt om bollerne bliver hjemmebagte eller om jeres barn får top musikalsk, gymnastik stimuli og zoo turer alle ugens dage igennem. Vælg en enkel ting max. to at gå til. Og tilfør de andre ting på en anderledes og mere rolig måde i hverdag.

Det er sommertid og mange børnefamilier holder 3 ugers ferie sammen. Men for nogle er oplevelsen, at det er for lang tid for deres børn. Institutioner og dagplejere har igennem mange år hørt på, at forældrene mener børnene keder sig i ferien og dermed afkorter deres ferie. Nogle børn får slet ikke ferie og det er selvom forældrene ikke har noget arbejde.
Lad mig her slå det helt klart for alle. Børn HAR brug for ferie lige såvel som voksne har. Der er intet galt med at kede sig ind imellem… Deraf opstå ideer til nye lege og underholdning. Men hvorfor har vi den opfattelse at børn skal aktiveres hvert et minut?
Generationen institutionsbørn er selv blevet forældre og mange af dem har ikke selv kendt til andet.
Børn skal stimuleres, men ikke overstimuleres ved konstante aktiviteter planlagt og styret af voksne. Dette kan give børn stress og stress forhindre barnets udvikling og læring. For at barnet kan udvikle sin selvstændighed og personlighed. Har det brug for ro til selv at finde på noget. Udforske og opleve på egen hånd. Det være sig havens muligheder af oplevelser eller leg med sit legetøj m.m. Hvis vi som voksne konstant er over barnets leg udvikler vi et uselvstændigt barn der ikke kan finde på noget selv eller lære at nyde sit eget selskab. Og som senere i livet kan have svært ved at klare tingene selv.
Så derfor opfordrer jeg forældre til at holder ferie med børnene. De har brug for pause fra hverdagens stress og konstante forholde sig til en masse andre børn og voksen.
God sommer

 

Forleden dag var en af nyhederne i DR’ s nyheder, at kommunerne fejlede i over halvdelen af sagerne vedr. anbragte børn. Samt at der var 40% ud af 50 sager, hvor kommunerne ikke overholdt lovgivningen. For mig at se er dette ikke en nyhed, men et fænomen der desværre har fundet sted i rigtigt mange år.
Omkring år 2000 og år derefter fortog bla. SFI (Statens forskningsinstitut) en lang rækker undersøgelser på dette område. Jeg selv lavede også forskning på det sociologiske felt i forbindelse med Danmarks pædagogiske universitet. Her var det meget tydeligt, at netop dette område er det man i fagsprog kalder et grå felt. Man ved en masse om faggruppernes bevæggrunde for handling og udefra hvad de træffer deres beslutninger… (som oftest er udefra egne normer og værdier)…, man ved der mangler videreuddannelse til sagsrådgiverne vedr. børn… Deres egen fagforening har i starten af 2000 gjort opmærksom på, at de faglige kompetencer på området ikke var tilstrækkelige men kræver specialuddannelse. Man ved hvordan børnene har det oplever det. Og hvordan det har påvirket dem bagefter senere i livet. Man ved en masse om hvorfor det ikke fungere optimalt. Og alligevel høre vi om den ene sag efter den anden om, hvor inkompetent kommunernes arbejde er.
I de ovennævnte undersøgelser viste det sig tydeligt, at der var så mange tilfælde, hvor kommunerne IKKE overholdte lovgivningen (i loven står der bla. Bare for at tage en enkelt ting op, at ved anbringelse i plejefamilie eller bosted skal børnene tages med på råd. De skal høres og sikres at de matcher med plejetilbuddet. Man kan ikke sætte børn ind i et miljø der er mile væk fra deres eget Risikoen for at barnet… Og dette er hvad børn har fortalt, hvad der var deres oplevelse. Får en oplevelse af at de er helte forkerte … Deres værdier og normer er frygtelige forkerte denne risiko er alt for stor)
Jeg under mig over, at vi i dag skriver 2014 og stadigvæk er det ikke anderledes selvom vi har al den viden der ligger tilgængelige for alle.
Jeg under mig over, at man lader dette fortsætte i så mange år? Og at det FØRST nu finder mediernes interesse.